نیاگارای ایران کجاست؟

نیاگارای ایران کجاست؟

 1393564289 1393564403 1393564589

نیاگارای ایران کجاست؟

آبشار پیران یا ریجاب یکی از بلندترین آبشارهای ایران است که در شهرستان سرپل ذهاب در 110 کیلومتری جنوب غربی کرمانشاه واقع شده است. آبشار پیران، آبشاری سه طبقه است که دو طبقه بالایی آن بسیار بلند و طبقه پایینی کوتاهتر است، به گونه ای که طبقه سوم آبشار پیران در زیر درختان قرار گرفته و از بالا دیده نمی شود اختلاف ارتفاع آبشار پیران در نقطه بالا و پایین طبقه سوم، نزدیک…

View On WordPress

To Tumblr, Love Pixel Union